Cirkelforedrag - Peter Tanev

Alle har vi set billeder af dem, ingen forstår rigtig, hvad det er: Korncirkler. Flotte symmetriske, ofte cirkelformede mønstre i korn og andre afgrøder. Er de skabt af overnaturlige væsener, eller er det rent fup? Folk, der tramper rundt i kornet for at narre andre til at tro, at her er der noget magisk på spil?, spørger Peter Tanev.

For to et halvt år siden blev foredragsholderen så fascineret af korncirklerne, at han siden har viet hele sit liv til at holde foredrag om dem. Torsdag var han i Frederikshavn for at fortælle om sin passion.

Nogen har kaldt ham korncirkelforsker. Selv foretrækker Peter Tanev at kalde sig korncirkeludforsker eller korncirkelkyndig.

- Det er der ingen, der får ondt i røven af, siger han.

For han er ikke forsker i traditionel forstand.

Det var en artikel i en bog, der først gjorde ham opmærksom på fænomenet, og det var især cirklernes skønhed, der greb ham. Siden har han rejst rundt og set på de smukke mønstre, der på mystisk vis opstår, ikke bare i korn, men også i rosenkål, trætoppe og ukrudt, i sne og i bambus, som han udtrykker det.

- De er så store og smukke og levende, og de påvirker mennesker, der ser på dem, siger Peter Tanev.

- De påvirker også mig.

Og han fortæller i sit foredrag historien om, hvordan hans gamle ur gik i stå midt i den første cirkel, han besøgte. Elektronikken stod simpelthen af, og urmageren mente ikke, der var andet at gøre end at smide det ud. Det var han ked af, for det var et ur, han havde fået af en tidligere kæreste.

Men da han accepterede, at der ikke var noget at gøre, begyndte uret at gå igen.

- Det var sikkert en kombination af korncirklens energi og min store forventning til min første cirkel, mener Peter Tanev.

Foredrag til skrige-film

Som navnet antyder, er han ikke dansker. Han kommer fra USA, men kom til Danmark allerede for 30 år siden. Interessen for korncirkler er først opstået langt senere. Ellers kunne han nok have fundet et mere egnet sted at slå sig ned.

Her i landet er mulighederne for at studere de smukke mønstre nemlig ret begrænsede. Der er ikke mange, og hovedparten af dem, man har fundet, er falske.

Det er nu også langt fra al hans, der går med at snuse rundt mellem korn og grøntsager. Han koncentrerer sig i lige så høj grad om at læse om fænomenet. Undersøge alle aspekter af det. Og så skriver han bøger og artikler og tager rundt og holder foredrag. Således også torsdag aften i Frederikshavn i forbindelse med, at der var forpremiere på filmen Signs.

I filmen spiller korncirkler en stor rolle, men der er langt fra filmens fantasiverden og til hans seriøse tilgang til emnet.

- Sådan en skrige-film er fri fantasi, siger han til tilhørerne, der for størstepartens vedkommende er 10.-klasses elever. Og det er ganske vist, at de skreg til filmen.

Men Peter Tanev forstod også at fange deres opmærksomhed, bare på en helt anden måde.

De ægte og de uægte

Med lysbilleder illustrerede han, blandt andet, hvordan man skelner mellem ægte og uægte konrcirkler. Og for publikum gik der næsten sport i at gætte, hvad det var, der afslørede de falske cirkler. Små unøjagtigheder i symmetrien for eksempel.

Han har ikke svaret på, hvad forklaringen bag korncirklerne er. Det er der ingen, der har, siger han. Der findes mindst 12-13 forskellige bud på spørgsmålet.

Det kan være alt fra Gud til Djævelen. Tegn fra forfædre eller fremtidsmennesker, ufo' er eller en særlig kraft i naturen.

- Der findes mange mystiske forklaringer, som man kun kan drømme sig til. Man kan ingenting bevise, siger korncirkeludforskeren i sit foredrag.

Dem, der har gravet i det, har fundet ud af, at de ikke ved en skid.

At nogen er forfalskninger, er Peter Tanev ikke i tvivl om, men for andres vedkommende kan det bevises, at de ikke kan være menneskeskabte. Ikke blot er symmetrien perfekt, men indenfor de enkelte felter er der fine, komplicerede mønstre.

- De kan ikke være skabt af mennesker, der vader rundt i kornet med tromler eller brædder på fødderne.

Og alene den fart, hvormed de opstår, gør det usandsynligt. Som oftest opstår de på en nat. Mærkelig lyskegler ses på himlen, og næste morgen er den der. Men han har også kendskab til, at en lokal hvirvelvind har skabt en meget stor korncirkel på 20 sekunder.

Ændringer i jordbunden, knuste sten, der ligger som en mosaik på stedet, hvor de gik itu, og tydelige ændringer i planternes strå er andre tegn på, at her er der noget helt andet på spil.

I løbet af de seneste år har han taget 500 billeder af cirklerne, som han bruger i sit foredrag. Nu skal der ikke fotograferes mere. Fremover vil han koncentrere sig om, hvordan korncirkler påvirker menneskesindet. Sætte sig ned midt i en cirkel og meditere og se, hvad der sker. Og han vil gerne finde ud af, om symbolerne har nogen betydning.

Når en korncirkel skal undersøges, arbejder man på lånt tid. Når den afgrøde, hvor cirklen er opstået, er høstet, er løbet som regel kørt.

Men det kan forekomme, at der ligesom er skygger af den næste år. En lidt anderledes farve, der antyder, at her har der været noget helt specielt. Måske en særlig kraft i jordbunden.